Pomoc żywnościowa 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), która jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Program ten podobnie jak PO PŻ opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się do poinformowania beneficjentów o przystąpieniu do wyżej wymienionego programu.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027