Pomoc dotarła do potrzebujących

Pomoc żywnościowa

Produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską Pomoc Żywnościowa POPŻ 2021 zostały wydane mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wraz z osobami reprezentującymi Fundację Poranek, oraz dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 26.07.2023 r. w Bogdanowie, na czele z Panem Tomaszem Olasem uczestniczyli w wydawaniu paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram POPŻ 2021 Plus dla mieszkańców z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.

Informujemy, że pracownicy tutejszego Ośrodka w ramach w/w programu wystawili 155 skierowań co w rezultacie przyczyniło się do uzyskania pomocy w formie bezpłatnych produktów żywnościowych dla 320 osób z terenu naszej gminy.

Mamy nadzieję że realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie była tylko jednorazową taką akcją i, że w dalszych latach będziemy kontynuować tę formę wsparcia dla mieszkańców z Gminy Wola Krzysztoporska.

Szczególne podziękowania należą się Panu Tomaszowi Olasowi reprezentującemu Ochotniczą Straż Pożarną w Bogdanowie który swoim zaangażowaniem i koordynowaniem działań przyczynił się do sprawnej dystrybucji produktów.

Dziękujemy Panu Tomaszowi za zaangażowanie w pomaganie.