Niepełnosprawność

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Wola Krzysztoporska w roku 2024 przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt dofinansowania – 381 480  zł. […]

stypendia SPES 2023 04
inne

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za […]

Paczki noworoczne dla dzieci
Pomoc Społeczna

Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki dla dzieci z niepełnosprawnością zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z corocznej inicjatywy działań statutowych w GOPS. W dniu 24.02.2023 r. wydano 86 paczek noworocznych dla dzieci posiadających różne dysfunkcje […]