Niepełnosprawność

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Wola Krzysztoporska w roku 2024 przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt dofinansowania – 381 480  zł. […]

Praca

Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny (1/1 etat). 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe – na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca […]