Dodatek osłonowy
Pomoc Społeczna

Dodatek osłonowy 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 31.12.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.12.2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (DZ.U. z 2023 […]

Dodatek elektryczny
Pozostałe świadczenia

Dodatek elektryczny

Komu przysługuje dodatek elektryczny i gdzie należy składać wnioski? Nowe przepisy weszły w życie 1 grudnia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 01.12.2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia […]