Gminny Program Wspierania Rodziny

Świąteczne zakończenie projektu

18 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej połączone z podsumowaniem projektu z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum […]

Gminny Program Wspierania Rodziny

Zimowe pejzaże – nitką malowane

Pani Magdalena Ryżewska – instruktor zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i RCPS w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie […]

W rodzinie siła
Gminny Program Wspierania Rodziny

Zarządzenie budżetem domowym

Zarządzenie budżetem domowym to kolejny blok tematyczny zorganizowany i zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w ramach warsztatów i szkoleń z Programu Samorząd Przyjazny Rodzinie „W rodzinie siła gdy samorząd jej sprzyja”. W […]

Gminny Program Wspierania Rodziny

Ciąg dalszy warsztatów i szkoleń

W ostatnich dniach odbyły się warsztaty edukacyjne zarządzania czasem wolnym dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, a także warsztaty edukacyjne z doradztwa zawodowego dla osób dorosłych prowadzone przez firmę szkoleniową ‘Inwencja’ w ramach zadania realizowanego […]