Pozostałe informacje

Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców

Centrum Służby Rodzinie informuje o rozpoczęciu w 2023 r. prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m. in.: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego) dla mieszkańców województwa łódzkiego. Chęć skorzystania z poradnictwa będzie można zadeklarować osobiście, mailowo lub telefonicznie […]

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł. Należy legitymować […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

GOPS i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informuje, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej. Gminny Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku […]