Warsztaty doradztwa zawodowego

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

17 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyły się drugie z zaplanowanych warsztatów z doradztwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

Były to warsztaty edukacyjne prowadzone przez firmę szkoleniową Inwencja w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i RCPS w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023- „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”.

Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z:
– pisaniem CV,
– przygotowywaniem listu motywacyjnego,
– ogólnych zasad związanych z wiedzą na temat dokumentacji niezbędnej początkowej fazie poszukiwania pracy.

Prelegent poza omawianiem metod i technik aktywnego poszukiwania pracy zaznajomił słuchaczy z edukacją na temat właściwych postaw i zachowań jakie należy przyjmować podczas rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami.

Mamy nadzieję, że wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące aktywności w procesie poszukiwania pracy zostaną przez naszych beneficjentów wykorzystane w praktyce.