Gminny Program Wspierania Rodziny

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

„O tym jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, kryzysowych i przemocowych?” – pod takim hasłem przebiegły ostatnie spotkania warsztatowe przeprowadzone przez firmę Inwencja Szkolenia i Doradztwo w ramach zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Pomoc poszkodowanym
Przemoc w rodzinie

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny bierze udział w organizacji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku potrwa on od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

GOPS i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informuje, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej. Gminny Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku […]