Świadczenia Rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł/ miesięcznie i przysługuje: dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia […]