Pomoc Społeczna

Dodatek gazowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż do 30.09.2024 r. za okres 2023 rok i od 01.01.2024 do 30.06.2024r. istnieje dalsza możliwość (przedłużenie dotychczasowych zasad) refundacji poniesionych kosztów podatku VAT przysługującym gospodarstwom domowym, […]