Świadczenia Rodzinne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby […]