Pomoc Społeczna

Zasiłek okresowy

Wypłacany jest w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.     Załączniki Wniosek o udzielenie pomocy (47 kB)Oświadczenie wnioskodawcy (43 kB)Oświadczenie domownika (36 kB)