Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł/ miesięcznie i przysługuje:

  • dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
  • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu
    umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.