Pomoc Społeczna

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Łódzkiej będzie uczestniczył w  dystrybucji produktów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023. Caritas Archidiecezji Łódzkiej uczestniczy […]

Pomoc Społeczna

Dodatek gazowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż do 30.09.2024 r. za okres 2023 rok i od 01.01.2024 do 30.06.2024r. istnieje dalsza możliwość (przedłużenie dotychczasowych zasad) refundacji poniesionych kosztów podatku VAT przysługującym gospodarstwom domowym, […]

Niepełnosprawność

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Wola Krzysztoporska w roku 2024 przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt dofinansowania – 381 480  zł. […]

Pomoc Społeczna

Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy

W dniu 09.02.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie noworoczno – karnawałowe, podczas którego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy wraz z Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska wręczyli 87 paczek ze słodkościami dla […]

Dodatek osłonowy
Pomoc Społeczna

Dodatek osłonowy 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 31.12.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.12.2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (DZ.U. z 2023 […]