Niepełnosprawność

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Wola Krzysztoporska w roku 2024 przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt dofinansowania – 381 480  zł. […]

Pomoc Społeczna

Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy

W dniu 09.02.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie noworoczno – karnawałowe, podczas którego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy wraz z Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska wręczyli 87 paczek ze słodkościami dla […]

Pomoc żywnościowa

Nabór na kolejną edycję pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 podprogram 2023, która skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego. Program Fundusze […]