Energetyczny tornister
Szkoła

Energetyczny Tornister 2023

Dla 19 uczniów rozpoczynających I klasę w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ufundowała tornistry wraz z pełnym wyposażeniem. Uroczyste wręczenie plecaków odbyło się 30 sierpnia 2023 […]

Paczki noworoczne dla dzieci
Pomoc Społeczna

Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki dla dzieci z niepełnosprawnością zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z corocznej inicjatywy działań statutowych w GOPS. W dniu 24.02.2023 r. wydano 86 paczek noworocznych dla dzieci posiadających różne dysfunkcje […]

Pomoc Społeczna

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie […]