Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Gmina Wola Krzysztoporska poprzez działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz pierwszy realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W ramach przedmiotowego Programu Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na realizację zadania w kwocie 381 480,00 zł, które stanowią w pełni dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 10 asystentów osobistych, którzy wspierają w codziennych sprawach i czynnościach 10 uczestników Programu. Są to dwie osoby z niepełnosprawnością znaczą sprzężoną, pięć osób z niepełnosprawnością znaczną, oraz dwoje dzieci di 16 r.ż.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) czy zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej i mają na celu wspieranie uczestników i ich rodziny w procesie interakcji. Usługi świadczone przez asystentów osobistych stanowią ważny element polityki społecznej, realizowanej przez Rząd i Samorząd terytorialny.

Wspaniała współpraca pomiędzy uczestnikami i asystentami nie tylko pozwala na ich kontakt z otaczającym światem, ale przyczynia się do całościowego procesu wytchnieniowego dla poszczególnych rodzin. Realizacja zadań i celów zawartych w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” przyczynia się do ogólnego dobrostanu uczestników co obrazuje poniższa fotorelacja, która jest jednocześnie dowodem na to, że warto pomagać dla dobra drugiego człowieka.