Pozostałe informacje

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Święto to ustanowione jest dla uhonorowania pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w strukturach pomocy społecznej. W tym dniu także Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek jak co […]

Gminny Program Wspierania Rodziny

Warsztaty doradztwa zawodowego

17 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyły się drugie z zaplanowanych warsztatów z doradztwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Były to warsztaty edukacyjne prowadzone przez firmę szkoleniową Inwencja w ramach […]

Gminny Program Wspierania Rodziny

Zimowe pejzaże – nitką malowane

Pani Magdalena Ryżewska – instruktor zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i RCPS w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie […]

W rodzinie siła
Gminny Program Wspierania Rodziny

Zarządzenie budżetem domowym

Zarządzenie budżetem domowym to kolejny blok tematyczny zorganizowany i zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w ramach warsztatów i szkoleń z Programu Samorząd Przyjazny Rodzinie „W rodzinie siła gdy samorząd jej sprzyja”. W […]