Świąteczne zakończenie projektu

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

18 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej połączone z podsumowaniem projektu z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”.

Spotkanie rozpoczęła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy pani Małgorzata Walas, która podsumowała 11-zadaniowy blok czteromiesięcznych spotkań mówiąc o wspaniałej inicjatywie podjętej w ramach realizowanego zadania.

Cały cykl zadaniowo – warsztatowy zorganizowany dla poszczególnych rodzin był dla nas i dla Was niezapomnianym wydarzeniem. Odbył się między innymi: piknik rodzinny z zabawami i animacjami, wycieczka do parku Rozrywki Energylandia, zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty i pogadanki psychologiczne, czy świąteczne spotkanie  z Mikołajem. To wszystko zapisało się na kartach realizowanego przez nas programu.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy, a także współuczestniczący w przygotowaniach poszczególnych zajęć przyczynili się do tego, by pozyskany grant był zrealizowany i jak najlepiej spożytkowany dla dobra beneficjentów biorących w nim udział. Prelegent reprezentujący firmę Inwencja – pan Sławomir Włosek, który prowadził zajęcia warsztatowe, również podziękował wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia składając przy tym najserdeczniejsze świąteczne życzenia.

Warto wspomnieć, że na spotkaniu podsumowującym nie zabrakło akcentów świątecznych takich jak przyjazd Świętego Mikołaja i obdarowanie 33 dzieci paczkami świątecznymi, a także ich rodziców. Nie sposób opisać radości dzieci, które odbierały paczki z rąk Mikołaja i śnieżynek mu towarzyszących. Po życzeniach i krótkich przemowach płynących od gości, między innymi od sekretarza Urzędu Gminy – pana Dominika Ambrozika, który podkreślił, że podjęta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej inicjatywa integracji rodzin jest najlepszą inwestycją w rozwój naszej małej ojczyzny, którą jest Gmina, wszyscy uczestnicy udali się na słodki poczęstunek, który przebiegał w miłej, przyjaznej i świątecznej atmosferze.

Kończąc zrealizowany program w ramach zdania Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja” składamy szczególne wyrazy uznania dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Gminie Wola Krzysztoporska, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej i wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego aby realizacja zadania przebiegała sprawnie i z pomyślnością.