Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

POPŻ 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, która to skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
– 1823,60 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
– 1410 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).
Paczki żywnościowe będą wydawane jednorazowo, w miejscu i czasie wskazanym przez GOPS. Rozpoczęcie dystrybucji uzależnione jest od dostaw w Banku Żywności.

LP

Nazwa towaru

Waga sztuki

Jednostka miary

Ilość sztuk w zestawie rocznym

1

Powidła śliwkowe

0,3

kg

1

2

Makaron jajeczny świderki

0,5

kg

4

3

Mleko UHT

1

l

2

4

Szynka wieprzowa mielona

0,3

kg

3

5

Cukier biały

1

kg

2

6

Olej rzepakowy

1

kg

2

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w celu wystawienia skierowania na podstawie weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny lub osoby za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod adresem Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

POPŻ 2014-2020

Załączniki