Grant
Gminny Program Wspierania Rodziny

Dotacja przyznana!

Gmina Wola Krzysztoporska, a dokładnie GOPS Wola Krzysztoporska otrzymał dotację w konkursie “Samorząd przyjazny rodzinie”. W tutejszej jednostce realizowany jest program: “W rodzinie siła gdy samorząd jej sprzyja”. Kwota grantu opiewa na sumę 65056 zł.