Warsztaty plastyczne z GOPS

Warsztaty plastyczne

5 października br.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i RCPS w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”.

Zajęcia były formą rozwijania kreatywności, zdolności wyobrażenia, ale także miały na celu integracje społeczną wśród młodych rówieśników. Uczestnikom towarzyszyły pozytywne emocje, uśmiech i zadowolenie. Nie ma bowiem nic wspanialszego gdy na twarzach dzieci maluje się uśmiech.

Prace plastyczne wykonane były z należytą starannością i wielkim zaangażowaniem. Opiekun warsztatów- pani Magdalena Ryżewska jednoznacznie stwierdził ogromny talent wśród wszystkich uczestników zadania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest dumny ze swoich podopiecznych i życzy sobie tak wspaniałej frekwencji na przyszłych spotkaniach.