KRUS

Kolonie dla dzieci rolników

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników? 1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku/ 2. […]