Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki dla dzieci z niepełnosprawnością zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z corocznej inicjatywy działań statutowych w GOPS.

W dniu 24.02.2023 r. wydano 86 paczek noworocznych dla dzieci posiadających różne dysfunkcje zdrowotne. Jest to szlachetna akcja pomagania i wspierania naszych milusińskich, którą od wielu lat kontynuujemy.

W latach ubiegłych paczki wydawane były podczas zabawy choinkowej organizowanej przez GOPS w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Jednakże pandemia zmusiła nas niejako do zmiany formy integracyjnego spotkania w skróconą formę przekazania paczek rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

Mamy nadzieję, że kiedyś wrócimy do wspaniałej formy integracyjno – zabawowej i ponownie będziemy wręczać paczki w rytmie muzyki i przy udziale św. Mikołaja.

Wszystkim obdarowanym dzieciom z terenu naszej gminy życzymy zadowolenia i radości z otrzymanych upominków.