Warsztaty plastyczne
Gminny Program Wspierania Rodziny

Warsztaty plastyczne z GOPS

5 października br.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z […]

Grant
Gminny Program Wspierania Rodziny

Dotacja przyznana!

Gmina Wola Krzysztoporska, a dokładnie GOPS Wola Krzysztoporska otrzymał dotację w konkursie “Samorząd przyjazny rodzinie”. W tutejszej jednostce realizowany jest program: “W rodzinie siła gdy samorząd jej sprzyja”. Kwota grantu opiewa na sumę 65056 zł.

Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny

W dniu 29.03.2023 r. uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2025. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z w/w aktem (plik do pobrania […]